KALENDARIUM

JANUARI

1 tis 18.00 Nyårsdagen
Gemensam nyårsbön
i Equmeniakyrkan Tema: I Jesu namn. Bön, sånger, ord; bibelord och dikter in i nya året
6 sön 11.00 Trettondedag jul Internationell Gudstjänst med nattvard Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. Emma Rudäng   17.00 Musikguds-
tjänst
i stjärnans tecken i Björkö kyrka

13 sön 11.00 Ekumeniska böneveckan inleds: Gemensam gudstjänst i Björkö kyrka. Emma Rudäng Christer Holmer. Kollekt till Svenska Bibelsällskapet.
Måndag och tisdag kväll kl. 19-20: Timme för bön. Enskild andakt och ljuständning. Måndag i Björkö kyrka och tisdag i Equmeniakyrkan

16 ons 19.00 Rasmus Lindén (kyrkoherde Öckerö församling), Betelkyrkan, Hönö

17 tor 19.00 Andakt i Björkö kyrka. Emma Rudäng Christer Holmer Ulrika Davidsson

20 sön 11.00 Gemensam gudstjänst i Equmeniakyrkan. Christer Holmer, Emma Rudäng kollekt till Gideoniterna

18.00 Böneveckan avslutas Ekumenisk Nattvards-
gudstjänst i Filadelfiakyrkan, Öckerö

27 sön 11.00 Gudstjänst
Tema: Jesus skapar tro.
Lena Sollerman


FEBRUARI

3 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard Kyndelsmässodagen. Tema: Uppenbarelsens ljus. Emma Rudäng, Felix Lindström om församlings-
planteringen i Biskopsgården

10 sön 11.00 Alla hjärtans gudstjänst med alla åldrar Tema: Kärlek Emma Rudäng

17 sön 11.00 Gudstjänst
Tema: Nåd och tjänst. Staffan Engblom

23 lör 15.00 Församlingens årsmöte

24 sön 11.00 Gudstjänst med årshögtid Emma Rudäng. Tema: Det levande ordet

. . . . . . . . . . . . . . . . . .
MARS
3 sön 11.00 Gudstjänst med Kompiskören under ledning av Karolina Larsson. Emma Rudäng. Tema:
Kärlekens väg

6 ons 19.00 Askonsdagen Mässa i Equmeniakyrkan Emma Rudäng, Christer Holmer

10 sön 18.00 Konsert med ekumeniska körprojektet i Equmeniakyrkan. Övning tisdagar (se nedan)

  Mer kommer på
  fliken "Equmenia!"