EN MÅNGSIDIG KYRKA

Equmeniakyrkan Björkö är en plats för mötet människor emellan och mellan människor och Gud.

Kyrkan är byggd för Gudstjänst men erbjuder även rum för olika aktiviteter. Det kan vara en föredragskväll, ett valborgsmässofirande eller en konsert i sommarkvällen.  


Ljusbäraren
I form av en fiskebåt med fören mot väster, mot havet och kvällsljuset får den bära tankar och böner genom ljuständning. Båtsratten är nött och väl använd ute till havs och bidrar symboliskt till helheten.
Andaktsrummet
Platsen för mindre samlingar, bön och samtal. Men även ett rum att "bara vara" i, samla tankar, koppla av. Tillsammans eller enskilt.

Barnen har också sitt rum. Ett lek- och mysrum för de små.