. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vandra den permanenta pilgrimsleden
"Frälsarkransen" på Björkö. När som helst.
Start Kaveldunsvägen. ”Slingan” är 2,5 km.
Bänkar att vila på finns längs vägen.


Klicka på länken här: Där du finner
pilgrimsledens alla texter tillgängliga. Du med smartphone
kan öppna hela sidan interaktivt HÄR

God tur! Eller Pax et bonum, som de gamla pilgrimerna säger.
Frälsarkransar och böcker finns att köpa hos Din Bok i Göteborg
eller via fralsarkransen.se


Lena Sollerman, pastor och S:t Lukas-terapeut.
lena@sollerman.se