BMF

Gudstjänsterna via webben hittar du på Equmeniakyrkan Bohus-Björkös youtubekanal. Klicka på knappen här intill eller sök på Equmeniakyrkan Bohus-Björkö på Youtube.

Vi kommer att fira gudstjänster via webben t.o.m 14 juni. Gudstjänsterna i Equmeniakyrkan kommer därefter att vara utomhus, utanför Skutan när vädret tillåter. Vid utomhusgudstjänsterna är kyrksalen öppen, med möjlighet till personlig andakt i anslutning till gudstjänsten. Se Kalendarium för vidare information kring aktiviteter och eventuella förändringar.

Vi har fortfarande de flesta kostnaderna kvar och vi är tacksamma för karantänkollekt och månadsoffer till församlingens plusgiro PlusGiro 439 67 07-4

Vid besök i kyrkan har vi två toaletter nere och två uppe där du kan tvätta händerna. Vi kan hälsa på varandra med ord, men undviker att ta i hand. Vid alla mötesplatser följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer 

Följande mötesplatser är inställda tills vidare: Seniorgymnastik, Samtalsgrupp dagtid, Männens och Kvinnornas samtalsgrupp, Dagledigträffar / Med vänlig hälsning Församlingsstyrelsen, Verksamhetsrådet och Emma Rudäng, pastor

Hör gärna av dig till Emma Rudäng om du har frågor, känner oro eller vill prata: 0722-521333 eller mail emma.rudang@gmail.com

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Råden från Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan nationellt  uppdateras hela tiden och läget kan komma att ändras. För mer information se krisinformation.se
Risken för spridning av Covid-19 är sfortsatt hög, så vi uppmanar alla med symptom på förkylning, feber eller luftvägsinfektion, även lindriga, att hålla sig hemma och avstå att närvara vid samlingar. För att undvika att bli smittad uppmanar Folkhälsomyndigheten dig som är i en riskgrupp, 70 år och äldre att stanna hemma.