Doppärlan

Frälsarkransen

KULTUR  

Längs Timmerviksslingan
Inne bland träden, snett till höger om bänken, ligger Björnbärsdammen. I början av 1900-talet åkte barnen skridskor här. Här fanns också gott om björnbär, därav namnet.

Gör du en avstickare och tar in på stigen på andra sidan vägen, kommer du ner till Skobärshôla och Brända masten.  – En mycket idyllisk vik med små sjöbodar. Där ser du också över till Suddevi.    
Stigen du vandrar på här kallas Timmerviksslingan. Den sköts av kommunen.

På Björkö finns en mängd stigar och vandringsleder. Och eftersom man fortfarande kan uppleva kulturlandskapet på Björkö, så möts man av många fina och levande miljöer Denna stig är betagande på våren – med glittrande vattenstråk, tjocka tuvor av vitsippor längs stigen och intagande blåsipps- och gullviveområden.    
Det är självklart för björköbor att göra sina vårpromenader här, och man tar gärna med gäster för att visa upp det älskade området

– Visst är här fint!


NATUR  

Livets kretslopp

Död ved är ofta mer levande än levande ved! 
Man brukar säga att om ett träd var 300 år när det upphör att växa, tar det lika lång tid på sig att dö. Och lång tid för insekter, svampar, sniglar, snäckor, larver, maskar och mikroorganismer, att bryta ner ett träd. 
Men det är de som gör grovjobbet. Tur det, för annars skulle hela jorden vara full av gamla träd. 
Död ved är otroligt viktigt. Ca 7000 arter i vårt land är knutna till död ved. 
I vårt moderna skogsbruk är död ved en bristvara, därför är många av dessa arter utrotningshotade.

Se inte grenar på marken som skräpiga! 
Se dem som lyxhotell för skalbaggar! Spara rishögar, gärna i solbelyst läge. 
Skapa grov död ved, helst på varma platser. 
Kom ihåg att död ved är en viktig del i livets kretslopp.

Här intill ser du även ett alkärr
Här kan gamla minnen dränkas, eller grodägg kläckas. 
Ett alkärr är en viktig biotop för grodor, ödlor, salamandrar, maskar, småkryp, insekter och ormar …… kort sagt: en himla massa djur.

Alen är en baddare på att bada. Träden har socklar som de står på, för att klara vattenståndsvariationer. Socklarna har små mystiska knölar och bulor. Här har alen sin hemliga hyresvärd, en bakterie i symbios med trädet. 
Denna bakterie kan knäcka den svåra kväveföreningen i luften, så att kvävet kommer alen till godo. Detta är mycket viktigt, eftersom kväve annars är en bristvara i naturen. På hösten är alen ett av de få träd som har råd att offra dyrbara gröna blad till Kung Bore. De andra träden drar tillbaka sitt gröna klorofyll. 

Att tillverka nytt klorofyll kräver kväve. 
Alltså hamstrar trädet klorofyllet och sparar det i rötterna.


ANDLIGHET  

DOPPÄRLAN kallas också för omvändelsens pärla och för pånyttfödelsens pärla.
Den manar oss att våga börja om på nytt.
Rymmer löften om förlåtelse och sinnesro, viskar: det är aldrig för sent!

Den stora vita pärlan talar om att vi är bra som vi är, 
att vi inte behöver förställa oss.

Doppärle-bönen:

Jag är ditt barn, min Gud,
låt mig växa,
låt mig mogna.