EN GEMENSKAP
AV VANLIGA MÄNNISKOR

Att vara människa är att leva med frågor, att söka ett svar, att söka något bortom vardagen, att fråga efter mening och mål.

Vi vill vara en kyrka öppen för mötet mellan människor och Gud. Vår strävan är att vara en kyrka mitt i vår tid som visar på Gud som skapat allting och som bryr sig om oss även nu i denna stund.  Vår vision är att vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig dig och världen.


Equmeniakyrkan Bohus-Björkö har sin bakgrund i Svenska Missionskyrkan, som tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige gick samman till Equmeniakyrkan 2011. Equmeniakyrkans församlingar är självständiga till varandra, beslutar själv i alla viktiga frågor, men är förenade i arbetet för Guds rike i vårt land och i de länder där vi bedriver mission. Vi är en öppen församling och kyrka dit du kan komma och gå som du vill. 

Kyrkan är byggd för Gudstjänst men erbjuder även rum för olika aktiviteter.

Gudstjänstlokalen med konstnärligt utsmyckad altarfond erbjuder samlingar för både gudstjänster, högtidsfiranden, begravningar liksom konserter och föredrag.

Andaktsrummet är vårt särskilda rum för mindre samlingar. För andakt eller enskilda samtal. Ett rum också att "bara vara" i – samla tankar, koppla av. Tillsammans eller enskilt.

Ljusbäraren är utsmyckad i form av en fiskebåt med fören mot väster. Mot havet och kvällsljuset får den bära tankar och böner genom ljuständning. Båtsratten är nött och väl använd ute till havs och bidrar till en symbolisk helhet.

Barnen har också ett rum. Ett lek- och mysrum för de små.

VERKSAMHETER

GUDSTJÄNSTER
Vanligen kl. 11.00, (10.00 under sommarmånaderna)
Nattvards- och förbönsgudstjänster.

EQUMENIA barn- och ungdomsarbete
- Barnrytmik & barnkör
- Scout
- Konfirmationsläsning (14 år)
DAGLEDIGVERKSAMHET öppen kyrka
ÖVRIGT
:
- Studiecirklar
- Föredrag
- Kurser