Kommande gudstjänster

Lyssna till tidigare predikningar

2021

2021-11-14
Tema: Vaksamhet och väntan.
Lena Sollerman, Matt 25:1-13
2021-11-07
Tema: I minnet bär vi dem.
Christer Holmer, Luk 12:4-7
2021-10-24
Gemensam FN-gudstjänst i Equmeniakyrkan
Sara Johannesson, Jak 2:1-8
2021-10-17
Tema: Att leva tillsammans
Emma Rudäng, Joh 3:1-21
2021-09-12
Tema: Ett är nödvändigt
Emma Rudäng, Matt 6:31-34
2021-08-29
Upptakt inför hösten. Tema: Medmänniskan.
Emma Rudäng, Luk 10:23-37