Gymnastik för äldre & rörelsehindrade

Onsdagar kl:14:30 i Skutan