KONFIRMATION

KONFALÄSNING HT 2023

Klicka här för att hämta konfirmandernas schema

Gemensam konfaläsning på Björkö tillsammans med
Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan.

Frida Martinsson (ungdomspedagog) 
Svenska Kyrkan
Mobil: 0707-493142
frida.martinsson@svenskakyrkan.se

Emma Rudäng
 (pastor)
Equmeniakyrkan
Mobil: 0722-521333
emma.rudang@gmail.com