Medlem

Equmeniakyrkan Björkö vill vara en kyrka för hela livet, där vi följer varandra genom livets glädje och sorg. I dopets eller barnvälsignelsens glädje hos ett nyfött barn, fram till människans sista andetag och begravningsgudstjänsten. Equmeniakyrkan Björkös grundhållning är att var och en är en viktig del i gemenskapen, där olikheter omfamnas och ses som en tillgång. Alla bidrar på olika sätt. Så, varför ta steget att bli medlem? Vad gör det för skillnad?

Equmeniakyrkan Björkös församling har sammanlagt ca 80 medlemmar. Församlingen tillhör Equmeniakyrkan (tidigare Svenska Missionskyrkan) och välkomnar som medlem var och en som bekänner sin tro på Jesus Kristus.

Att bli medlem i Equmeniakyrkan Björkö

Att bli medlem i Equmeniakyrkan Björkö är ett sätt att visa tillhörighet. Att få stöd och ge stöd, att bära och bli buren. Att söka och möta Gud tillsammans med andra. Det är ett aktivt steg och beslut som var och en själv tar. 

Genom att bli medlem visar du aktivt att du vill dela vårt uppdrag att ta emot och ge vidare Guds kärlek. Som medlem är du också en del av en viktig demokratisk process i församlingslivet och är på så vis med och påverkar kyrkans riktning i smått och stort. 

”Equmeniakyrkan Björkö vill vara en kyrka för hela livet där möten med Jesus Kristus förvandlar mig, dig, Björkö och världen.”  Så lyder vår vision, och din person och det du kan bidra med är viktigt för att vi ska kunna göra skillnad! Vi behöver dig, och vi tror att du behöver Equmeniakyrkan Björkö. 

Välkommen att kontakta pastor Emma Rudäng för samtal om medlemskap.
Mobil 0722-521333 eller emma.rudang@gmail.com