Mellan gratt och skråt!

– sånger om ljus och mörker, sorg och tröst, tillit och hopp 

Välkommen till konsert söndag 13 november kl.18 i Equmeniakyrkan Björkö 

Sångare från Björkö 

Musiker: Julia Klöfver,

Tommy Tillander och Anders Rudäng 

Carin Åkesson, dirigent