Nastionaldagsfirande i kyrkparken vid Björkö kyrka, 6 juni kl. 15.00