Om kyrkan

En gemenskap av vanliga människor

Att vara människa är att leva med frågor, att söka ett svar, att söka något bortom vardagen, att fråga efter mening och mål.

Vi vill vara en kyrka öppen för mötet mellan människor och Gud. Vår strävan är att vara en kyrka mitt i vår tid som visar på Gud som skapat allting och som bryr sig om oss även nu i denna stund.  Vår vision är att vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig, Björkö och världen.

.


Equmeniakyrkan Bohus-Björkö har sin bakgrund i Svenska Missionskyrkan, som tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige gick samman till Equmeniakyrkan 2011. Equmeniakyrkans församlingar är självständiga till varandra, beslutar själv i alla viktiga frågor, men är förenade i arbetet för Guds rike i vårt land och i de länder där vi bedriver mission. Vi är en öppen församling och kyrka dit du kan komma och gå som du vill.