Pigrimsliv

Välkomna till vandringar följande lördagar:
NATUR den 9/4,
KULTUR den 7/5 och
ANDLIGHET den 28/5.
Samling nedanför Equmeniakyrkan kl 10, i ryggsäcken: fika. Kläder efter väder.

Läs mer om pilgrimsleden här:
PILGRIMSLIV