Pilgrimsliv på Björkö

Vandra pilgrimsleden ”Frälsarkransen” på Björkö.
Med start på Kaveldunsvägen.
”Slingan” är 2,5 km. Bänkar att vila på finns längs vägen.

Läs mer om pilgrimsliv