Pilgrimsliv

Låt pärlorna visa dig vägen!

Vandra den permanenta pilgrimsleden
”Frälsarkransen” på Björkö.
Start Kaveldunsvägen. ”Slingan” är 2,5 km.
Bänkar att vila på finns längs vägen.


Frälsarkransar och böcker finns att köpa hos 

Kontakt för pilgrimsleden: Lena Sollerman
lena@sollerman.se


Pilgrimsledens sträckning, klicka för större bild

Karta över pilgrimsleden

Här finns pilgrimsledens alla tillgängliga texter.


Längs leden finns 15 rastplatser, utmärkta av målade naturstenar – pärlorna!
8 bänkar inbjuder till en stunds skön vila.
Vid 9 av platserna finns, förutom en eller flera pärlor, texter att läsa här på webbsidan och reflektera över på temat:  KULTUR    NATUR    ANDLIGHET  .
– Vad väljer du idag? Att göra en naturvandring, en kulturvandring eller att fördjupa dig i pärlornas betydelse?
Vid 6 av rastplatserna finns bara en text att läsa och en pärla.
– Tystnadspärlan.
Den vill påminna om hur viktigt det är att hejda sig ibland;
stanna upp, andas. Vänta lite, lyssna … För att låta själen hinna ifatt.

LIVETS PÄRLOR kallas den ibland, den fina Frälsarkransen av biskop em Martin Lönnebo.
Den vill gärna vara ett redskap för övning i koncentration och inre samling. Ett modernt radband.

God tur! Eller med den gamla pilgrimshälsningens ord:    
PAX ET BONUM.  
Vilket betyder: ”Fred och allt gott.”      
     

Frälsarkransen© och TM Verbum Förlag AB