SAMVERKAN OCH GEMENSKAP

Ensam är inte stark – därför söker vi gärna samverkan i mycket av vår verksamhet. Tillsammans har vi fler idéer. Fler röster kommer till tals, fler människor berörs. Och tillsammans har vi större resurser.


Huvuddelen av kultur- och studieverksamheter i Equmeniakyrkan Bohus-Björkö sker i samverkan med Studieförbundet Bilda.

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.