Scout

Scout varannan vecka  

Onsdag kl.18:30 jämna veckor
Knubbsälen( åk4), Älgen (åk7) och BRävern (åk8-9) 

Onsdag kl.18:30 ojämna veckor Örnen (åk5) och MåsKotten (åk 6) 

Scoutinvigning och Julmarknad lördag 18 nov kl.15