Tystnadspärlan 6

Frälsarkransen

Tystnadspärlorna vill påminna om hur viktigt det är 
att stänga av det som stör; 
prestationskrav och malande tankar.
Att bara få vara.
I tystnaden kommer vi i kontakt med vårt innersta och låter det tala.

Tystnadspärlorna är sex stycken,
instoppade här och var i kransen.
Det här är den femte Tystnadspärlan

Övning vid den sjätte och sista Tystnadspärlan:

Blunda gärna.

Viska: I Guds tystnad får jag vara
stilla, ordlös, utan krav.