Välkommen till kursen ”Att söka och finna livsmod – samtal om existentiell hälsa”

Vårens kurs är avslutad. Ny inbjudan kommer till hösten.

Samtalsledare är Evelyn Lidebo Svenninghed och Emma Rudäng

ANMÄLAN och frågor: emma.rudang@gmail.com eller 0722-521333

Kvällarna inleds med drop-in fika, sedan tittar vi på en film framtagen för kursen, efter filmen samtalar vi om kvällens temat. Kursen är gratis. 

Begränsat antal platser.

Kursen är en inbjudan till samtal om de viktigaste byggstenarna inom

existentiell hälsa:

1. Hopp (6 feb) 

2. Inre frid och harmoni (20 feb)

3.Meningsfullhet (27 feb) 

4.Helhet, tillit (5 mars) 

5. Andlig kontakt (12 mars)

6. Förundran (19 mars)

7. Andlig styrka (2 april)

8. Personlig tro (9 april)

Välkommen till samtal om livet. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa. Hur du tänker, känner och handlar i ditt liv påverkar din hälsa.