Barnrytmik

Välkommen till barnrytmik. 0-5 år med föräldrar i Skutan. Efter samlingen äter vi en enkel lunch och fikar tillsammans.

Kontakt: Ylwa Åberg ylwaaberg@gmail.com
tel: 0736-159115