Öppen förskola

Öppen förskola varje fredag kl.10-12

med sångstund för barn 0-6 år med förälder eller annan vuxen 

Terminsavslutning 17 maj

Kontakt: Emma Rudäng 
Tel: 0722-521333 
emma.rudang@gmail.com