Lyssna till tidigare predikningar

2024

2024-05-12 (lite saknas i början av ljudfilen)
Tema: Hemligheten med Kristus.
Staffan Engblom

2023

2023-12-03
1:a Advent
Tema: Ett nådens år.
Emma Rudäng Matt 21:1-9
2023-12-03
1:a Advent
Tema: Ett nådens år.
Emma Rudäng Matt 21:1-9
23-10-08
Tacksägelsedagen.
Tema: Lovsång.
Jean-Claude Marclay Luk 19: 37-40
2023-09-10
Tema: Enheten i Kristus
Peter Lindh, Joh 17:18-23
2023-04-09
Påskdagen
Tema: Kristus är uppstånden
Emma Rudäng, Joh 20:1-18

2023-03-12
Tema: Kampen mot ondskan. I starten en frågestund om Gatukyrkan
Johannes Nelson, pastor, Gatukyrkan Räddningsmissionen, Mark 9:14-29
2023-03-05 Equmeniakyrkans bön och offerdag för pastors- och diakonutbildningen.
Tema: Den kämpande tron.
Emma Rudäng, Mark 14:3-9

2022

2022-03-27
Marie Bebådelsedag (lite saknas i början av ljudfilen)
Tema: Guds mäktiga verk
Equmeniakyrkans bön och offerdag för pastors- och diakonutbildningen
Emma Rudäng, Luk 1:26-38
2022-02-27
Årshögtid, Tema: Kärlekens väg
Emma Rudäng
2022-02-20
Tema: Det levande ordet
Lena Sollerman
2022-01-30
Tema: Jesus är vårt hopp
Claes Lager, Joh 5:1-9
2022-01-06
Trettondedag jul
Betraktelse: Lena Sollerman, Matt 2:1-12

2021

2021-12-05
2:a advent. Tema: Barnens adventsgudstjänst.
Emma Rudäng, Matt 13:31-34
2021-11-28
1:a advent. Tema: Ett nådens år.
Emma Rudäng, Matt 21:1-9
2021-11-14
Tema: Vaksamhet och väntan.
Lena Sollerman, Matt 25:1-13
2021-11-07
Tema: I minnet bär vi dem.
Christer Holmer, Luk 12:4-7
2021-10-24
Gemensam FN-gudstjänst i Equmeniakyrkan
Sara Johannesson, Jak 2:1-8
2021-10-17
Tema: Att leva tillsammans
Emma Rudäng, Joh 3:1-21
2021-09-19
Tema: Döden och livet.
Emma Rudäng, Mark 5:35-43
2021-09-12
Tema: Ett är nödvändigt
Emma Rudäng, Matt 6:31-34
2021-08-29
Upptakt inför hösten. Tema: Medmänniskan.
Emma Rudäng, Luk 10:23-37

Följ oss på sociala medier