Samarbeten

Ensam är inte stark – därför söker vi gärna samverkan i mycket av vår verksamhet.
Tillsammans har vi fler idéer. Fler röster kommer till tals, fler människor
berörs och tillsammans har vi större resurser.

Huvuddelen av kultur- och studieverksamheter i Equmeniakyrkan
Bohus-Björkö sker i samverkan med Studieförbundet Bilda. Bilda är ett studieförbund
för möten mellan människor.

Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.