Samarbeten

Ensam är inte stark – därför söker vi gärna samverkan i mycket av vår verksamhet.
Tillsammans har vi fler idéer. Fler röster kommer till tals, fler människor
berörs och tillsammans har vi större resurser.

Huvuddelen av kultur- och studieverksamheter i Equmeniakyrkan
Bohus-Björkö sker i samverkan med Studieförbundet Bilda. Bilda är ett studieförbund
för möten mellan människor.

Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.

Sedan 2008 har vi ett ekumeniskt samarbetsavtal med Öckerö Församling, Björkö kyrka.

Det innebär att vi på Björkö samverkar i gemensam konfirmationsundervisning, gemensamma gudstjänster sommartid, sommarmusik, samtalsgrupper och en del andra arrangemang