Equmeniakyrkan Björkö


Historia

Equmeniakyrkan Björkös församling tillhör Equmeniakyrkan.

Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan bildade tillsammans Equmeniakyrkan, en ny gemensam kyrka 2011. 

Ungdomarna, kyrkornas ungdomsförbund och tidigare SMU gick före med namnet Equmenia år 2008.
Församlingen bytte officiellt namn till Equmeniakyrkan Bohus-Björkö under 2016.

Vandrarhemmet Skutan är sammanbyggd med kyrkan. Lokalen som fungerar som vandrarhem nyttjas även för ungdoms- och församlingarbete samt för fester, kurser, konferenser och mindre läger, året om.

Equmeniakyrkan har sin grund i en av de stora folkrörelserna på 1800-talet. Människor möttes av utmaningen att förändra sitt liv och ur detta föddes arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkorörelsen.

Under 1860- och 70-talet hölls väckelsemöten på Björkö, i bostäder, på logar och i sommartid i det fria. Det första missionshuset uppfördes 1883 på en tomt som skänkts till församlingen.

Första missionshuset från 1883

Björkö Missionsförsamling bildades år 1890, och var en del av det Svenska Missionsförbundet (Svenska Missionskyrkan fr.o.m 2003, Equmeniakyrkan from 2011)

1904 satsade församlingen på en utvigning vilket resulterade i ett nybygge.

1905 stod det nya missionshuset klart, uppfört på samma plats som det gamla.

1946-49 utfördes en inre renovering i flera etapper. Bl a drogs centralvärme in och fönstren byttes ut.

1958 genomfördes en yttre renovering varvid väggarna kläddes med gult fasadtegel och taket fick tegelpannor.

1954 uppförde församlingens ungdomsförening ett sommarhem på en arrenderad tomt på Ryd på Björkö. Denna såldes 1970, då året innan en SMU-gård uppförts i anslutning till Missionskyrkan.

1976 byggdes den samman med missionskyrkan.SMU-gården blev 1995 ersatt med en allaktivitetsgård, ”Skutan” och även kyrksalen moderniserades med nytt podium, utbyggd ljudanläggning och konstnärliga utsmyckningar i form av fondmålning, andaktsrum och ljusbärare.

Församlingens tidigare logotyp