Rummet Björköland är döpt efter träbåten Björköland GG 493

En träbåt där man trålade fisk året om i Skagerak, Kattegatt och östra Nordsjön mellan 1943-1945
Ägare till denna var Gösta Johansson och Lasse Larsson

Rummet Björköland har två bäddar