Hemlighetspärlorna

Frälsarkransen

KULTUR  

Hiskliga historier

Viken du har kommit till heter Vivik (”Vivi” i dagligt tal).
Förr odlades potatis och olika sädesslag här.
Här slog man också gräset för att använda det som hö till boskapen. Området användes dessutom till sommarbete.

På varje sida om Vivi finns en udde.
Där bodde två gubbar,  Jakob och Malkolm, en på varje udde och de var alltid ovänner. Det märktes kanske inte så mycket i vanliga fall, men stilla sommarkvällar kunde man se (och framför allt höra) dem stå på varsin udde och skälla på varandra!

I början av 1900-talet fanns fortfarande ”tomtningar”, dvs lämningar av forntida husgrunder, kvar på den norra udden. Nu är det hus byggda där.

En sägen säger, att det stått ett sjöslag mellan danskar och svenskar ute på Björköfjorden.
Svenskarna vann och många dog, vilka lär vara begravda inne på Göteborgs Friluftsförenings område.


NATUR  

Barnkammare och hemligheter

Grunda havsvikar är fiskarnas barnkammare.

Oavsett var du befinner dig på jorden, har de grunda havsområdena i princip samma funktion.
Här i Vivik blir vattnet tidigt varmt på våren. Grunt vatten värms upp av solen och här kan fiskäggen kläckas. De små ynglen har gott om ålgräs att växa upp ibland och att gömma sig under. Tyvärr är det ofta ålgräsängarna som blir utsatta för övergödning från land. Då växer istället fullt med växtplankton och påväxtalger, och fiskarnas barnkammare blir förgiftad.

Omvänt gäller också att småfisken håller ålgräsängarna fria från påväxtalger. När överfiske sker minskar tillgången på fiskbäbisar och påväxtalgerna ökar ännu mer. Ett moment 22 som är svårt att bryta. För att få mycket fisk framöver måste vi bevara våra ålgräsängar.

Ett ansvarsfullt fiske och minskad övergödning måste ske parallellt.

Havets hemlighet är stor. Den är också svår. Svårt att se och krånglig att begripa. Det som inte syns på ytan är lättare att skövla. Att köpa hotad fisk och bottentrålade skaldjur är lätt, för man ser ju inte med ögonen de stora skador som vi åstadkommer. Men utan hemligheter blir livet torftigt.
Och utan havets hemligheter blir tillvaron mycket fattigare.


ANDLIGHET  

HEMLIGHETSPÄRLORNA är tre.
De rymmer hjärtats innersta hemligheter.
–Det som vi inte pratar med någon om, eller det som vi ännu inte har ord för.

De rymmer också det dyrbaraste vi har; barn, vänner, föräldrar, sjuka…människor som behöver vår uppmärksamhet.
Hemlighetspärlan med en nyans av grönt talar om medmänsklighet.

Att röra vid hemlighetspärlorna är att säga:
Gud, du vet.
Glöm dem inte.

Hemlighetspärlebönen:

Litet eller stort,
det jag lägger i din hand
är i tryggt förvar.