Kärlekspärlorna

Frälsarkransen

KULTUR  

”Di nakne”, hällristningen och militären

När du sitter och vilar på bänken här har du snett bakom dig, i nordvästlig riktning, Långedal.
Framför dig, inne bakom träden och bergen, har Göteborgs Friluftsförening sitt stugområde.
Förr benämnde man området ”di nakne”.

När du fortsätter Pilgrimsleden framåt ska du vara uppmärksam på björkarna, som här har så många stammar.
Det är en följd av att djur har bitit av stammen när träden var mycket unga.

Inne bland träden finns en på Länsstyrelsen registrerad hällristning, dock inte inventerad. Detta betyder att någon har anmält att det är en hällristning, men Länsstyrelsen har inte kontrollerat att den är äkta.

Från 1939 och till slutet av 1900-talet var stora delar av norra Björkö ”Kronans” mark.
Från krigsåren finns många berättelser om militärens aktiviteter på ön.
Björkö var särskilt utsatt på grund av de militära anläggningarna.
Att leva så nära militäranläggningar var en obehaglig situation för människorna på Björkö.

Också efter krigsåren hade man fortfarande stora övningar. Därför hade björköborna inte tillgång till dessa delar av ön. Men när verksamheten lades ner, öppnades många fina områden och man fick gamla militärvägar att ta sig fram på.


NATUR  

Tänk dig ett andetag!

Du andas in. Sen ut.
 Du andas in frisk syrerik luft som dras ner i dina lungor.
Där sitter alveolerna. Strukturen på en lunga påminner lite om formen på ett träd, med fina förgreningar och små ytor längst ut. Ytorna heter alveoler.
I alveolerna kommer den syrerika luften att passera bara ett tunt cellavstånd från blodet i din kropp. Lagen om kemisk jämlikhet driver över syre in i blodet och koldioxid från blodet ut i lungan.
Eftersom ytan i lungan är enormt stor, med mängder av förgreningar, kan en hel vuxen kropp ventileras på detta sätt.

När du andas ut,
förs koldioxidpartikeln med luften. Den passerar ditt svalg och din näsa och åker ut.
Där blandas den med tusen miljoner andra molekyler.
En vindpust för den till bladet i eken ovanför dig. Där, på undersidan av bladet, finns klyvöppningarna. Koldioxidmolekylen passar perfekt i klyvöppningen.
Den åker in, förs in till kloroplasterna, där klorofyllen jobbar för fullt.
Efter fullgjort dagsverke har koldioxiden blivit energirik ATP (en sockerlösning) och istället har det skapats en syremolekyl.
Syremolekylen förs ut, genom klyvöppningen. Där blandas den återigen med en ofantlig mängd andra molekyler och kan andas in av någon förbipasserande.

Som ett stort andetag.
In och ut, i dina lungor och i trädet.

Krama ett träd!
Bli trädkramare!


ANDLIGHET  

KÄRLEKSPÄRLORNA är två. Den första pärlan handlar om att ta emot kärlek, om att vara öppen för kärleken som kommer i vår väg. Det kan vara svårt nog.

I den andra pärlan ryms kärleken som en gåva att ge vidare. Att älska är att finnas till för andra och att ge av sig själv, oavsett vad vi får i retur.

Allt liv rymmer kärlek och kärleken har en dubbel rörelse: inåt och utåt.

Som vår egen andning.

Första kärlekspärlans bön:

Öppna mig nu
för kärlekens läkande kraft.

Andra kärlekspärlans bön:

Gud, låt mig vara
ett hjärta för någon.