Nattens pärla

Frälsarkransen

KULTUR  

Hôwemôsa och Elefantrôva

Inne bland träden tvärs över vägen ligger Huvudmossen (Hôwemôsa).
Detta var förr en mosse, som dikades ut av Knut Johansson.
Diket gick ner till Vivik.

Här inne finns, som på så många ställen på ön, ett ”intag”.
Eller ”lycka”, som det också kallades.
Det var ett område som inhägnades med stengärdesgård och kultiverades.
Så att man kunde odla potatis eller säd, eller bara gräs för att ta vara på som hö till boskapen.
I detta intag odlade Knut och hans barn och barnbarn potatis, och flera barn och ungdomar på ön fick hjälpa till med att sköta potatisodlingen. För att sedan skörda och köra hem till gården.

Här bakom finns Elefantrôva
-en bergsknalle som, om du ser den från detta hållet, ser ut som baken på en stor elefant.
–Ser du den?


NATUR  

Myskbock och andra rödlistade arter
En gammal sälg. Där står den med sina videung i ensamt majestät. –Trodde du, ja! På våren är sälgen mycket eftertraktad som basföda åt alla yrvakna bin och humlor. Yrvakna kommer de upp de första soliga dagarna, och är vrålhungriga. Sälgen räddar livet på de flesta av dem genom att ha gott om käk. Och biet hjälper sälgen genom att pollinera och föra generna vidare i ett intrikat system.
Här på Björkö finns en rödlistad skalbagge vid namn myskbock. Den är glänsande metallicgrön och vackrast i skogen. Den föredrar gamla sälgar och dess spår kan ses som tjocka uppätna gångar.
Om du är en sann naturvän skaffar du dig en bikupa! Bin är helt avgörande för att träden ska bära frukt och plommon ska bli något. Bland bina finns arter som blomsterbi, sommarbi, gyllensandbi, vårsidenbi och blomdyrkarbi.
Förutom myskbock finns här på Björkö ytterligare 9 rödlistade arter: Fyra fjärilar –ängsnätfjäril, sexfläckig bastardsvärmare, mindre blåvinge och purpurmätare. Dessutom grå taggsvamp (mycket hotad!), knutört och granspira (båda blommor), mindre hackspett och strandbeta.
Att så många arter kan existera, beror på att det finns en mosaik av livsmiljöer –biotoper- på Björkö. Det finns ett stort värde i att bevara denna mosaik, där gammal skog och betesmark och havsvik möter varandra i en fin harmoni. 


 ANDLIGHET  

Nattens pärla symboliserar det svartaste i livet, ångest och tvivel, rädsla och övergivenhet.
Den står för det som dränerar livet på kraft och mod. 
Den rymmer meningslöshet och förtvivlan, rädslan för död och katastrof.
-Finns Gud? Varför måste vi dö?

Kom ihåg att det finns ljus i mörkret, 
även om vi inte alltid ser det. 
Ingen är övergiven.


Nattpärlebönen:

Hjälp mig när jag är i mörkret
så att jag finner ljuset
.