Ökenpärlan

Frälsarkransen

KULTUR  

Holmar,  hallon och djur.

När du sitter på bänken här ser du ut över Hagholmarna (Hawhôlma).
Längst bort ligger Bringebärsholmen
Bland annat i Norge säger man bringebär om det vi här kallar hallon. 
Kanske är det vår gamla knytning till Norge, som gjort att holmen har fått detta namn!

Till höger ser du en gärdsgård. 
Här fanns förr en grind. Den kom till för att stänga in korna när det gick lösa i ”utmarkerna”. 
Grinden i andra änden ser du strax innan du kommer till Gudspärlan.
När man skulle mjölka gick man ut i bergen och letade rätt på korna, sedan fick man bära hem mjölken.

År 1927 fanns det 15-16 hästar och 60-65 kor på Björkö.
Att betande boskap försvunnit, har inneburit att de tidigare öppna markerna nu vuxit igen.

Timmerviken, som du ser framför dig, var tidigare den kommunala badplatsen och här hölls också simskola. 
Viken har alltid varit en omtyckt badvik för barnfamiljer, eftersom här finns stora grunda partier. 
Dock är bottnarna på östsidan av ön mycket lerigare än på västsidan.


NATUR  

Den blå planeten består till 70% av havsyta.
Havet är en livsavgörande faktor för oss, på många sätt.
Den stabiliserar vädret, gör att klimatet är behagligt och är mycket viktigt för syre-koldioxidbalansen. I havet sker också en stor fotosyntes, som binder stora mängder koldioxid.

På vintern är havet skiktat. 
Det näringsrika salta vattnet ligger separerat djupare ner och det sötare och fattigare vattnet finns på ytan. Den lilla sol som skiner förmår inte driva ner särskilt mycket energi.
På vårkanten kommer i regel ett par rejäla stormar. Det är bra, då blandas vattnet runt och det salta kommer upp till ytan. Där möter det solen i en kaskad av algblomning. En av de alger som dominerar är kiselalger. De vill ha mycket näring, men klarar sig med relativt lite sol. Kiselalger ser ut som små lådor och växer i långa rader.
När solen skiner tillräckligt starkt, framemot sommaren, blir vattnet återigen skiktat. Även här är det saltare och mer näringsrika vattnet djupare ner och längre upp är det varmare vattnet. Detta är ett förhållande som passar dinoflaggellater.
Det finns både dinoflaggelater som är växtplankton, och de som är djurplankton. De ser ut som små runda trekanter med spröt på.
En del arter kan göra dig magsjuk om du äter blåmusslor när planktonen blommar. Men andra arter är helt avgörande för tillväxten av torskyngel och andra fiskar, eftersom dinoflaggelater finns i mycket stort antal när inte så många andra plankton kan finnas, dvs mitt på sommaren.
Höstens blomning påminner om vårens, fast i mindre omfattning.


ANDLIGHET  

Ökenpärlan vill påminna om att livets prövningar
har något att lära oss.
Den symboliserar motgångar, 
stunder då livet ter sig som en öken. 
Vi har ingen ork, ingen lust, ingen att tala med. Omvärlden tycks karg, ödslig och fruktlös.
Fråga: Vad behöver jag för att leva?

Ökenpärlebönen:

Rena mig
så blir jag ren.
Hela mig
så blir jag hel.