Tystnadspärlan 3

Frälsarkransen

Tystnadspärlorna vill påminna om hur viktigt det är 
att stänga av det som stör; 
prestationskrav och malande tankar.
Att bara få vara.
I tystnaden kommer vi i kontakt med vårt innersta och låter det tala.

Tystnadspärlorna är sex stycken,
instoppade här och var i kransen.
Det här är den tredje Tystnadspärlan

Övning vid den tredje Tystnadspärlan:
Blunda gärna.
Andas ut rädsla – andas in tröst.
Andas ut övergivenhet
– andas in tillhörighet.
Lyssna!