Tystnadspärlan 5

Frälsarkransen

Tystnadspärlorna vill påminna om hur viktigt det är 
att stänga av det som stör; 
prestationskrav och malande tankar.
Att bara få vara.
I tystnaden kommer vi i kontakt med vårt innersta och låter det tala.

Tystnadspärlorna är sex stycken,
instoppade här och var i kransen.
Det här är den femte Tystnadspärlan

Övning vid den femte Tystnadspärlan:
Blunda gärna.
Andas lugnt – förbli i väntande tystnad.
Andas in hopp, andas in tillit.
Lyssna!